KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Erasmus + incoming- teachersKontaktGlosariuszLLP - Erasmus ArchiwumGaleria

WYKAZ UMÓW DWUSTRONNYCH Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI

Wykaz umów ERASMUS+ 2015-2021

LP.

Nazwa uczelni

Kierunki

Poziom

studiów

L. miejsc/

miesiące

1.

Universität für Bodenkultur (BOKU), Vienna, Austria

A WIEN03

Nauki rolnicze

Technologia żywności

Biotechnologia

Leśnictwo

2,3

8 x10

2.

Universiteit Gent, Gent, Belgia

B GENT01

Technologia Żywności

Biotechnologia

2

2 x10

3.

Agricultural University in Plovdiv, Bułgaria

BG PLOVDIV01

Ogrodnictwo

2,3

2 x10

4.

University of Food Technologies , Plovdiv, Bułgaria

BG PLOVDIV05

Technologia żywności

1,2,3

4 x 5

5.

Agricultural Academy, Sofia, Bułgaria

BG SOFIA33

Nauki rolnicze

1,2

4 x 5

6.

University of Zagreb, Chorwacja

HR ZAGREB01

Leśnictwo

1,2,3

2 x 5

7.

Polytechnic in Pozega, Chorwacja

HR POZEGA01

Technologia żywności

Rolnictwo

Ekonomika i zarządz.

1

1

1,2

2 x 5

2 x 5

2 x 5

8.

Mendel University in Brno, Czechy

CZ BRNO02

Leśnictwo

Nauki rolnicze

Ogrodnictwo

1,2,3

4 x 10

2 x 10

9.

Brno University of Technology

Vysoké učeni technické v Brne, Czechy

CZ BRNO01

Inżynieria środowiska

2,3

10.

Univerzita Palackého v Olomunci, Czechy

CZ OLOMOUC01

Biotechnologia

Ogrodnictwo

1,2

2 x 5

2 x5

11.

University of Ostrava, Czechy

CZ OSTRAVA02

Inżynieria środowiska

1,2,3,

3 x10

12.

University of Pardubice, Czechy

CZ PARDUB01

Technologia żywności

2

2 x 5

13.

Czech University of Life Sciences, Prague, Czechy

CZ PRAHA02

Nauki rolnicze

Biologia

Ekonomika Rolnictwa

Leśnictwo

Agroiżynieria

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2, 3

3 x10

3x10

4 x 5

1 x10

4 x 5

14.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlìně, Czechy

CZ ZLIN01

Technologia żywności

2

2 x 5

15.

Brno University of Technology

CZ BRNO01

Inżynieria środowiska i geodezja

2, 3

2 x 12

16.

Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia

E TARTU01

Zootechnika Weterynaria

1,2

1,2

4x5

17.

University of Helsinki, Finlandia

SF HELSINK01

Nauki rolnicze

Leśnictwo

1,2

1 ,2, 3.

2 x5

2 x10

18.

University of Eastern Finland

SF KUOPIO12 Finlandia

Leśnictwo

1,2

2 x 10

19.

Lapland University of Applied Sciences, Finlandia

SF ROVANIE11

Leśnictwo

1

4 x 10

20.

FESIA:

ESA – Ecole Supérieur d’Agriculture d’Angers

Groupe

ISA – Institut Supérieur d’Agriculture de Lille

ISARA - Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire Rhone-Alpes, Lyon

PURPAN – Ecole d’Ingenieurs de Purpan-Toulouse

F ANGERS08 Francja

Nauki rolnicze

Technologia żywności

1,2

1,2

4x 5

4 x 5

21.

Ecole Nationale du Genie de L’eau et de L’environment de Strasbourg (ENGEES),

F STRASBO12 Francja

Inżynieria środowiska

2

4 x 5

22.

Sup’ Biotech Paris, Francja

F PARIS403

Biotechnologia

1,2

2 x 5

23.

Universite Jean Monnet Saint Etienne, Francja

F St-ETIE01

Biologia

Nauki o środowisku

24.

ISTOM Ecole superiéure d’agrodévelopment, Francja

F CERGY11

Nauki rolnicze

1,2

4 x 5

25.

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grecja

G THESSAL12

Technologia żywności

1,2

2 x 5

26.

Technological Educational Institution of Athens, Grecja

G ATHINE34

Gospodarka

przestrzenna

1,2

4 x 5

27.

Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania

E MADRID03

Biologia

2

2 x 10

28.

Universida Catolica “Santa Teresa de Jesus”

de Avila, Hiszpania

E AVILA01

Leśnictwo

Inżynieria środ.

1,2

6 x 9

29.

Universidad de Almeria

E ALMERIA01

Nauki rolnicze

Zarządzanie

1

2 x 10

30.

Universidad de Córdoba, Hiszpania

E CORDOBA 01

Nauki rolnicze

Leśnictwo

Technologia

żywności

1,2

1

2 x 9

2 x 9

2 x 9

31.

Universidad de Córdoba, Hiszpania

E CORDOBA 01

Weterynaria

2 x 9

32.

Universitat de Lleida, Hiszpania

E LLEIDA01

Inżynieria środowiska

Nauki Rolnicze

Hodowla Zwierząt

Biotechnologia

1,2

4 x10

33.

Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania

E MADRID05

Geodezja, Kartografia

Leśnictwo,

Nauki rolnicze i środowiskowe

1,2,3

1,2

2 x10

1 x 9

4x12

34.

Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Hiszpania

E PAMPLON02

Nauki rolnicze

Inżynieria

1,2

2 x8

35.

University of La Laguna, Hiszpania

E TENERIF01

Nauki rolnicze i leśne,

ekonomika rolnictwa

1,2

2 x 5

36.

Universidad de Valladolid, Hiszpania

E VALLADO01

Leśnictwo

1,2

2 x 6

37.

Universidad Politecnica de Valencia, Hiszpania

E VALENCI02

Nauki rolnicze

Technologia Żywności

Leśnictwo

Biotechnologia

1,2,3

9 x10

38.

Wageningen University, Holandia

NL WAGENIN01

Biotechnologia

2

1 x 10

39.

University of Amsterdam,

NL AMSTERD01

Ochrona środowiska

1,2

2 x 5

40.

Uitzendrgroep Sun-Power, Holandia

Praktyki studenckie

Rolnictwo

Ogrodnictwo

Inż. produkcji

1,2

10 x 2

10 x 2

10 x 2

41.

Aleksandras Stulginskis University in Kaunas, Litwa

LT KAUNAS 05

Nauki rolnicze

Leśnictwo

Ekonomika

1,2,3

2x 12

praktyka

1x 3

42.

Lithuanian University of Health Sciences in Kaunas, Litwa

LT KAUNAS13

Rolnictwo

Hodowla zwierząt

Technologia żywności

1, 2

2 x 5

2 x 5

2 x 5

43.

Latvia University of Agriculture in Jelgava, Łotwa

LV JELGAVA01

Ogrodnictwo

Leśnictwo

Ekonomika rol.

Inż. Środowiska

Technologia żyw.

1,2,

10 x 5

44.

Georg-August University of Göttingen, Niemcy

D GOTTING 01

Leśnictwo

Nauki rolnicze

1,2

3 x 10

45.

Technische Universität Dresden, Niemcy

D DRESDEN 02

Leśnictwo

1,2,3

2 x12

46.

Technische Universität München, Niemcy

D MUNCHEN02

Leśnictwo

Inżynieria środ.

Architektura krajobrazu

mgr

2

1

2

1

47.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Breisgau, Niemcy

D FREIBUR01

Leśnictwo

1,2

4 x10

48.

Technische Universität Darmstadt, Niemcy

D DARMSTA01

Gospodarka przestrzenna

2

3 x10

49.

University of Applied Sciences, Hamburg

D HAMBURG06 Niemcy

Technologia żywności

1,2

2 x 5

50.

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

D FREISIN01 Niemcy

Architektura kraj.

Leśnictwo

Inżynieria środ.

1

1

1

2 x10

2 x 10

2 x 10

51.

Bauhaus-Universität Weimar, Niemcy

D WEIMAR01

Inżynieria środowiska

2

2 x 6

52.

University of Life Sciences, Ȧs, Norwegia

N AS02

Biotechnologia

2

4 x 5

53.

Universidade dos Açores, Portugalia

P ACORES01

Nauki rolnicze

Ekonomika

1,2

4 x 5

54.

Universidade do Minho, Portugalia

P BRAGA01

Inżynieria środowiska,

2

4 x 5

55.

Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro,

Vila Real, Portugalia

P VILA-RE01

Rolnictwo, rybactwo,

1,2

4 x 6

56.

Universidade do Porto, Portugalia

P PORTO02

Weterynaria

2 x5

Studia

2 x2 praktyki

57.

Instituto Politécnico de Beja , Portugalia

P BEJA01

Nauki środowisku

Technologia żywności

Rolnictwo

1,2

2 x 5

2 x 5

2 x 5

58.

Universidade do Lisboa

Instituto Superior de agronomia

P LISBOA06

Architektura krajobrazu

2

2 x 6

59.

Transilvania University of Brasov, Rumunia

RO BRASOV01

Leśnictwo

1,2

4 x 10

60.

Universitatea Stefan Cel Mare Suceva, Rumunia

RO SUCEAVA01

Inżynieria środowiska,

1,2

4 x 5

61.

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucarest, Rumunia

RO BUCURES12

Inżynieria środowiska

Nauki rolnicze

Weterynaria

2,3

2,3

4 x 5

2 x 5

62.

University of Agricultural Science and veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Rumunia

RO CLUJNAP04

Weterynaria

Technologia żywności

1,2

2 x 10

Praktyki

2 x 3

2 x 5

Praktyki

2 x 3

63.

Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja

SK NITRA02

Nauki rolnicze

Ekonomika rolnictwa

Agroinżynieria

Technologia żyw.

Inżynieria środ.

1,2,3

1,2,3

2,3

1,2,3

2

3 x 5

3 x 5

2 x 5

6 x 5

2 x 5

64.

Constantin the Philosopher University in Nitra, Słowacja

SK NITRA01

Zarządzanie i administracja

1,2

65.

Technical University in Zvolen, Słowacja

SK ZVOLEN01

Inż. Środowiska Leśnictwo

2,3

1,2,3

2 x 10

3 x 10

University of Ljubljana, Słowenia

SI LJUBLJA01

Leśnictwo

1,2,3

1 x 5

66.

University of Skövde, Szwecja

S SKOVDE01

Biologia

Nauki o środowisku

1,2

1,2

4 x 5

67.

Çukurova University, Adana, Turcja

TR ADANA01

Technologia Żywności

2,3

3 x 10

68.

Ege University, Izmir, Turcja

TR IZMIR02 Turcja

Nauki Rolnicze

Technologia żywności

1,2,3

3 x 6

3 x 6

69.

Ondokuz Mayis University in Samsun, Turcja

TR SAMSUN01

Agroinżynieria

Ekonomika rolnictwa

Ogrodnictwo

1,2

7 x 5

70.

Selcuk University, Turcja

TR KONYA01

Nauki rolnicze

Ogrodnictwo

1

3 x 5

71.

Istanbul Kemerbugaz University, Turcja

TR ISTANBUL38

Architektura krajobrazu

1

2 x 10

72.

Pamukkale University, Denizli, Turcja

TR DENIZLI01

Technologia żywności

2

2 x 10

73.

Suleyman Demirel University, Isparta ,Turcja

TR ISPARTA01

Rolnictwo,

Leśnictwo,

Inżynieria

1,2,3

4 x 6

4 x 6

4 x 6

74.

Ankara University

TR ANKARA01 Turcja

Weterynaria

-

2 x 9

75.

University of Szeged

HU SZEGED01 Węgry

Nauki Rolnicze

Ekonomika Rolnictwa

1,2

2 x 10

76.

University of West Hungary, Sopron

HU SOPRON01 Węgry

Leśnictwo

1,2

3 x10

77.

Szent István Egyetem

HU GODOLLO01 Węgry

Nauki Rolnicze

1,2,3

3 x 6

78.

University of Kaposvár

HU KAPOSVA01 Węgry

Nauki rolnicze, Lesnictwo, rybactwo,

Weterynaria

1, 2, 3

3 x 10

79.

University of Debrecen

HU DEBRECE01 Węgry

Nauki rolnicze

1,2

2 x 5

80.

Inverness College, WIELKA BRYTANIA

UK INVERNE01

Leśnictwo

2

2 x 5

81.

Universita degli Studi di Padova , Włochy

I PADOVA01

Nauki rolnicze

Inżynieria środowiska

2,3

2 x 5

82.

Universitá Degli Studi Della Tuscia, Włochy

I VITERBOA01

Leśnictwo

Nauki rolnicze

Technologia żyw.

1,2, 3

6 x 6

83.

Universita degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy

I BARI01

Rolnictwo

1,2

2 x 10

84.

University of Pisa, Włochy

I PISA01

Weterynaria

2 x5 studia

2 x 3 praktyki

Porozumienia przewidujące wyłącznie wymianę nauczycieli akademickich

LP.

Nazwa uczelni

Kierunki

Daty ważności

Liczba

85.

University College Cork

IRL CORK01 Irlandia

Business and administration

2014-2021

1 x 5

86.

Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

D BONN01 Niemcy

Environment

2014-2021

1 x 5

87.

Swedish University of Agricultural Sciences

S UPPSALA02 Szwecja

Animal sciences

2014-2017

1 x 5

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies