KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Erasmus + incoming- teachersKontaktGlosariuszLLP - Erasmus ArchiwumGaleria

Kwoty stypendiów na wyjazdy studentów

na studia (SMS) i praktyki (SMP) w roku akademickim 2016/2017

Grupa krajów docelowych

SMS

miesięcznie

SMP

miesięcznie

I

Austria, Dania, Finlandia, Francja,

Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,

Wielka Brytania, Włochy

500€

600€

II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy,

Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,

Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia,

Turcja

400€

500€

III

Bułgaria, Estonia, FYROM (Była

Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300€

400€

Stawki wg. Przewodnika dla beneficjenta na rok akademicki 2016/2017

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies