KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Erasmus + incoming- teachersKontaktGlosariuszLLP - Erasmus ArchiwumGaleria
REKRUTACJA

 • rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2014/2015 jest prowadzona na poszczególnych wydziałach przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne pod przewodnictwem Prodziekanów ds. Dydaktycznych i Studenckich.

 • Studenci zainteresowani udziałem w programie składają „Zgłoszenie do udziału w Programie” u wydziałowego koordynatora Programu ERASMUS.

 • UWAGA!: osoby, które chcą wyjechać na praktykę powinny znaleźć instytucję (małe lub średnie przedsiębiorstwo, uczelnię, laboratorium lub instytut badawczy), gdzie będą odbywać praktykę.

 • Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny zadeklarować planowany pobyt: jeden lub dwa semestry.

 • Z uwagi na konieczność podziału środków na wymianę, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą rekrutację na cały rok akademicki 2014/2015.

 • Prosimy osoby, które planują wyjazd w semestrze wiosennym, aby zadeklarowały chęć skorzystania z wyjazdu na studia lub praktykę na obecnym etapie rekrutacji.

 • Planowany termin zakończenia rekrutacji i złożenia „Protokołów rekrutacji” w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej: 16 kwietnia 2014.

PLAN DZIAŁANIA:

STUDIA

 1. Decyzja: chcę wyjechać na studia za granicę!
 2. Wybieram uczelnię – patrz lista uczelni partnerskich
 3. Zgłaszam chęć wyjazdu – wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora Wydziałowego.
 4. Biorę udział w rekrutacji.

PRAKTYKI

Decyzja: chcę wyjechać na praktykę

2. Szukam miejsca

3. Zgłaszam chęć wyjazdu – wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora Wydziałowego.

4. Biorę udział w rekrutacji.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies