KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Erasmus + incoming- teachersKontaktGlosariuszLLP - Erasmus ArchiwumGaleria

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS 2014-2020


Koordynator Uczelniany programu ERASMUS:

Elżbieta KUGIEL

Biuro Wymiany Międzynarodowej

Tel: +48 12 6624260; Fax: +48 12 6336245; e-mail: recint@ur.krakow.pl

Lp

Wydział

Imię i nazwisko

Katedra

Adres e-mail

Telefon

1.

Rolniczo-Ekonomiczny

Dr hab. inż. Robert Witkowicz

Instytut Produkcji Roślinnej

rrwitkow@cyf-kr.edu.pl

012 662 4385

2.

Leśny

Dr hab. inż. Maciej Pach

Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu

rlpach@cyf-kr.edu.pl

0 12 662 5371

3.

Hodowli i Biologii Zwierząt

Dr inż. Joanna Pokorska

Zakład Hodowli Bydła

Instytut Nauk o Zwierzętach

j.pokorska@ur.krakow.pl

012 662 4088

012 662 4162

4.

Inżynierii Środowiska

i Geodezji

(Inżynieria Środowiska

Architektura Krajobrazu)

Inżynieria i Gospodarka Wodna

Dr inż. Andrzej Strużyński

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

Dr inż. Jacek Florek

rmstruzy@cyf-kr.edu.pl

a.struzynski@ur.krakow.pl

rmflorek@cyf.kr.edu.pl

012 662 4172

0 12 662 4023

5.

(Geodezja i Kartografia)

Dr inż. Agnieszka Wnęk

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

agwnek@ar.krakow.pl

012 662 4405

6.

(Gospodarka Przestrzenna)

Dr hab. inż. Józef Hernik

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

rmhernik@cyf-kr.edu.pl

0 12 662 4154

7.

Biotechnologii i Ogrodnictwa

Dr inż. Maria Pobożniak

Katedra Ochrony Roślin

m.pobozniak@ogr.ur.krakow.pl

012 662 5258

9.

Inżynierii Produkcji

i Energetyki

Dr inż. Anna Krakowiak-Bal

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Anna.Krakowiak-Bal@ur.krakow.pl

012 662 4655

10.

Technologii Żywności

Dr hab. inż. Aneta Kopeć

Katedra Żywienia Człowieka

a.kopec@ur.krakow.pl

012 662 4818

11.

Weterynaria

Dr n. wet. Agata Zagrajczuk

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

a.zagrajczuk@ur.krakow.pl

012 662 4019

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies